Drzewo genealogiczne rodziny Bochwiców

Quelle: Listy Elizy Orzeszkowej do Tadeusza Bochwica

Beschreibung

Art Wert
Quellentitel Listy Elizy Orzeszkowej do Tadeusza Bochwica
Kürzel
Behörde
Autor Eliza Orzeszkowa
Ort
Publikation http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=19077&from=FBC
Referenznummer
Referenztyp

Mit dieser Quelle verknüpfte Einträge

Personen
Tadeusz Bochwic h. Radwan

Medien

Notizen

Uwaga, plik około 80 MB. 302 k. ; 209 listów, w tym 73 karty pocztowe + 3 koperty ; papier różnych rozmiarów i kolorów ; autografy, atrament czarny