Drzewo genealogiczne rodziny Bochwiców

Quelle: Akt ślubu Fryderyk Grajber Zofia Kuhlen

Beschreibung

Art Wert
Quellentitel Akt ślubu Fryderyk Grajber Zofia Kuhlen
Kürzel
Behörde
Autor
Ort
Publikation
Referenznummer
Referenztyp

Text

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0065d&sy=1858&kt=2&plik=39-42.jpg#zoom=2.25&x=379&y=201

Działo się w Błoniu 21 Listopada 1858 o godz 3 PM. Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Jana Kuhlena stryja panny, kolonisty, lat 52, tudzież Wilhelma Graber majstra kunsztu szewskiego, brata rodzonego młodziana lat 24 mających, w Górnej Woli zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo miedzy Fryderykiem Graberem, młodzianem parobkiem zamieszkałym i urodzonym w Górnej Wsi z Jana i Ewy Schiedów małżonków Graberów karbowym obecnie w Bożawoli zamieszkałych/m, lat 19 mającym a Zofią Kuhlen panną przy rodzinie w Górnej Wsi ….Kuhlenów kolonistów w Górnej Wsi zamieszkałych, lat 19 mająca. Małżeństwo to wyprzedziły 3 zapowiedzie (daty) w kosciele parafialnym Błońskim ogłoszone. Zezwolenie obecnych aktowi małżeństwa rodziców obojga nowożen… mnie było oświadczone. Małżonkowie nowi oświadczyli, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrzęd ten religijny dopełniony został w parafii Błońskiej. Akt ten po przeczytaniu, gdy wszyscy oświadczyli, że pisać nie umieją, przez nas tylko podpisany został.

Ksiądz Franciszek Milewski proboszcz parafii Błońskiej

Medien

URL