Drzewo genealogiczne rodziny Bochwiców

Source: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie

Description

Type Value
Source Title Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie
Abbreviation
Authority
Author
Place Warszawa
Publication Księga chrztów 1897 t1 akt 581
Reference Number
Reference Type

Text

(luźne tłumaczenie)

Działo się w Warszawie, w Parafii Wszystkich Świętych 17 (29) marca 1897 o 11 rano. Zjawił się Jan Sierzpowski, doktor medycyny, lat 39, mieszkający w Warszawie przy Marszałkowskiej pod nr 1379 w obecności Marka Borkowskiego (może notariusz) i Sylwestra Świętochowskiego, obaj mieszkali w Warszawie. Przedstawił dziecko, urodzone w Warszawie w jego mieszkaniu 24.04 (06.05) przeszłego roku o 6 rano z jego prawej żony Cecylii urodzonej z Malczów, lat 26. Dziecku temu przy chrzcie dano dwa imiona, Janina Melania. Chrzest odbył się 12 (24) marca tego 1897 roku. Chrzestnymi byli Marek Borkowski i Melania (Jetrzanowska?)

Media

URL

Metryki genealodzy