Drzewo genealogiczne rodziny Bochwiców

Source: Akt ślubu Czesław Bochwic Konstancja Korzeniowska

Description

Type Value
Source Title Akt ślubu Czesław Bochwic Konstancja Korzeniowska
Abbreviation
Authority Kościół Św. Jana
Author
Place Warszawa
Publication Warszawa Św. Jan rok 1904, akt 75
Reference Number akt 75
Reference Type

Text

Tłumaczenie, oryginał po kliknięciu w obrazek.

Stało się w Warszawie w parafii Św. Jana widomego (dwudziestego) marca 1904 roku o godzinie 20 . W obecności Stanisława Brzeskiego, ziemianina mieszkającego w Warszawie i Ottona Bochwica mieszkającego w majatku Podorosk w guberni grodzieńskiej, obu pełnoletnich, zawarto związek małżeński między ziemianinem Czesławem Bochwicem lat 29 mieszkańcem Warszawy z parafii Św. Aleksandra synem Romana Innocentego i Kazimiery z Czeczottów Bochwiców mieszkających w majatku Waszkowce w guberni mińskiej powiecie Darewskim (?) i Konstancją Korzeniowską panną lat 23 zostająca przy ojcu urodzoną w Domowicku guberni mińskiej powiecie ihumeńskim córką Iwana Frumencjusza (?) i zmarłej Stanisławy z domu Kotłubaj (?) małżonków Korzeniowskich mieszkających we wsi i parafii Błońskie (chodzi chyba o parafie Błoń) (potem informacja gdzie i kiedy dawano zapowiedzi (w kosciele darewskim i błońskim i że strony oświadczyły że nie zawarły ze sobą intercyzy)

Media