Drzewo genealogiczne rodziny Bochwiców

Statistics

Persons

Total Persons 1532
Male persons 821
Female persons 711
Persons with unknown gender 0
Person Events 1364

Families

Total Families 596
Married Families 80
Divorced Families 2
Family Events 84

Time & Dates

Earliest Date 1571
Latest Date 17.03.2021

Statistic Charts

Age at Death

Wiek w chwili śmierci

Age at Christening

Wiek w chwili chrztu

Age at Marriage

Wiek w chwili ślubu

Age at Divorce

Wiek w chwili rozwodu

Age of Parents at Birth of Child

Wiek rodziców w chwili narodzin dziecka

Age of Child at Parents Death

Wiek dziecka w chwili śmierci rodziców

Age of Person at Death of Partner

Wiek osoby w chwili śmierci partnera

Time between Marriage and Birth of Child

Czas pomiędzy ślubem i narodzinami dziecka

Last Name Distribution

Rozkład nazwisk

First Name Distribution

Rozkład imion

Title Distribution

Rozkład tytułu

Year of Birth

Rok urodzenia

Year of Christening

Rok chrztu

Year of Death

Rok śmierci

Year of Burial

Rok pogrzebu

Month of Birth

Miesiąc urodzenia

Month of Death

Miesiąc śmierci

Month of Marriage

Miesiąc ślubu

Month of Divorce

Miesiąc rozwodu

Children per Family

Dzieci przypadające na rodzinę

Place of Birth

Miejsce urodzenia

Country of Birth

Kraj urodzin

Place of Christening

Miejsce chrztu

Country of Christening

Kraj chrztu

Place of Death

Miejsce śmierci

Country of Death

Kraj śmierci

Place of Burial

Miejscowość pogrzebu

Country of Burial

Kraj pogrzebu

Place of Marriage

Miejsce ślubu

Country of Marriage

Kraj ślubu

Facts: Eye Color

Informacje: kolor oczu

Gender

Płeć

Event or Fact Types

Typy wydarzenia lub informacji