Drzewo genealogiczne rodziny Bochwiców

Dane statyst.

Osoby

Ogółem osób 1535
Osoby rodzaju męskiego 822
Osoby rodzaju żeńskiego 713
Osoby z nieznaną płcią 0
Wydarzenia osoby 1365

Rodziny

Ogółem rodzin 597
Małżeństwa 80
Rodziny po rozwodzie 2
Wydarzenia rodzinne 84

Czas i daty

Pierwsza data 1571
Ostatnia data 14.09.2021

Wykresy statystyk

Wiek w chwili śmierci

Wiek w chwili śmierci

Wiek w chwili chrztu

Wiek w chwili chrztu

Wiek w chwili ślubu

Wiek w chwili ślubu

Wiek w chwili rozwodu

Wiek w chwili rozwodu

Wiek rodziców w chwili narodzin dziecka

Wiek rodziców w chwili narodzin dziecka

Wiek dziecka w chwili śmierci rodziców

Wiek dziecka w chwili śmierci rodziców

Wiek osoby w chwili śmierci partnera

Wiek osoby w chwili śmierci partnera

Czas pomiędzy ślubem i narodzinami dziecka

Czas pomiędzy ślubem i narodzinami dziecka

Rozkład nazwisk

Rozkład nazwisk

Rozkład imion

Rozkład imion

Rozkład tytułu

Rozkład tytułu

Rok urodzenia

Rok urodzenia

Rok chrztu

Rok chrztu

Rok śmierci

Rok śmierci

Rok pogrzebu

Rok pogrzebu

Miesiąc urodzenia

Miesiąc urodzenia

Miesiąc śmierci

Miesiąc śmierci

Miesiąc ślubu

Miesiąc ślubu

Miesiąc rozwodu

Miesiąc rozwodu

Dzieci przypadające na rodzinę

Dzieci przypadające na rodzinę

Miejsce urodzenia

Miejsce urodzenia

Kraj urodzin

Kraj urodzin

Miejsce chrztu

Miejsce chrztu

Kraj chrztu

Kraj chrztu

Miejsce śmierci

Miejsce śmierci

Kraj śmierci

Kraj śmierci

Miejscowość pogrzebu

Miejscowość pogrzebu

Kraj pogrzebu

Kraj pogrzebu

Miejsce ślubu

Miejsce ślubu

Kraj ślubu

Kraj ślubu

Informacje: kolor oczu

Informacje: kolor oczu

Płeć

Płeć

Typy wydarzenia lub informacji

Typy wydarzenia lub informacji