Drzewo genealogiczne rodziny Bochwiców

Источник: Listy Elizy Orzeszkowej do Tadeusza Bochwica

Описание

Тип Значение
Название источника Listy Elizy Orzeszkowej do Tadeusza Bochwica
Сокращение
Авторитетность
Автор Eliza Orzeszkowa
Место
Публикация http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=19077&from=FBC
Номер ссылки
Тип ссылки

Записи назначенные этому источнику

Люди
Tadeusz Bochwic h. Radwan

Медиа

Примечания

Uwaga, plik około 80 MB. 302 k. ; 209 listów, w tym 73 karty pocztowe + 3 koperty ; papier różnych rozmiarów i kolorów ; autografy, atrament czarny