Drzewo genealogiczne rodziny Bochwiców

Источник: Akt ślubu Fryderyk Grajber Zofia Kuhlen

Описание

Тип Значение
Название источника Akt ślubu Fryderyk Grajber Zofia Kuhlen
Сокращение
Авторитетность
Автор
Место
Публикация
Номер ссылки
Тип ссылки

Записи назначенные этому источнику

Люди
Fryderyk Grajber
Zofia Kuhlen (Grajber)
Семьи
Fryderyk Grajber / Zofia Kuhlen
События
Брак: Fryderyk Grajber / Zofia Kuhlen
Профессия: Wilhelm Grajber

Текст

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0065d&sy=1858&kt=2&plik=39-42.jpg#zoom=2.25&x=379&y=201

Działo się w Błoniu 21 Listopada 1858 o godz 3 PM. Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Jana Kuhlena stryja panny, kolonisty, lat 52, tudzież Wilhelma Graber majstra kunsztu szewskiego, brata rodzonego młodziana lat 24 mających, w Górnej Woli zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo miedzy Fryderykiem Graberem, młodzianem parobkiem zamieszkałym i urodzonym w Górnej Wsi z Jana i Ewy Schiedów małżonków Graberów karbowym obecnie w Bożawoli zamieszkałych/m, lat 19 mającym a Zofią Kuhlen panną przy rodzinie w Górnej Wsi ….Kuhlenów kolonistów w Górnej Wsi zamieszkałych, lat 19 mająca. Małżeństwo to wyprzedziły 3 zapowiedzie (daty) w kosciele parafialnym Błońskim ogłoszone. Zezwolenie obecnych aktowi małżeństwa rodziców obojga nowożen… mnie było oświadczone. Małżonkowie nowi oświadczyli, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrzęd ten religijny dopełniony został w parafii Błońskiej. Akt ten po przeczytaniu, gdy wszyscy oświadczyli, że pisać nie umieją, przez nas tylko podpisany został.

Ksiądz Franciszek Milewski proboszcz parafii Błońskiej

Медиа

URL