Drzewo genealogiczne rodziny Bochwiców

Статистика

Люди

Всего людей 1532
Мужчин 821
Женщин 711
Люди с неизвестным родом 0
События человека 1364

Семьи

Всего семей 596
Семьи в браке 80
Разведённые семьи 2
Семейные события 84

Время и Даты

Начальная дата 1571
Конечная дата 17.03.2021

Статистические диаграммы

Возраст при смерти

Wiek w chwili śmierci

Возраст при крещении

Wiek w chwili chrztu

Возраст при вступлении в брак

Wiek w chwili ślubu

Возраст при разводе

Wiek w chwili rozwodu

Возраст родителей при рождении ребёнка

Wiek rodziców w chwili narodzin dziecka

Возраст ребёнка при смерти родителей

Wiek dziecka w chwili śmierci rodziców

Возраст человека при смерти партнёра

Wiek osoby w chwili śmierci partnera

Время между вступлением в брак и рождением ребёнка

Czas pomiędzy ślubem i narodzinami dziecka

Распространенность фамилии

Rozkład nazwisk

Распространенность имени

Rozkład imion

Распространенность титулов

Rozkład tytułu

Год рождения

Rok urodzenia

Год крещения

Rok chrztu

Год смерти

Rok śmierci

Год захоронения

Rok pogrzebu

Месяц рождения

Miesiąc urodzenia

Месяц смерти

Miesiąc śmierci

Месяц вступления в брак

Miesiąc ślubu

Месяц развода

Miesiąc rozwodu

Детей на семью

Dzieci przypadające na rodzinę

Место рождения

Miejsce urodzenia

Страна рождения

Kraj urodzin

Место крещения

Miejsce chrztu

Страна крещения

Kraj chrztu

Место смерти

Miejsce śmierci

Страна сметри

Kraj śmierci

Место захоронения

Miejscowość pogrzebu

Страна захоронения

Kraj pogrzebu

Место вступления в брак

Miejsce ślubu

Страна вступления в брак

Kraj ślubu

Факты: Цвет глаз

Informacje: kolor oczu

Пол

Płeć

Типы событий или фактов

Typy wydarzenia lub informacji